Duo Natura

En un altre context, però música a pèl.
Ells són el Duo Natura de Dinamarca. A la seva pàgina web expliquen el perquè de fer música nuus.http://duonatura.dk/en/