Precedents

Un altre format, un altre context, però també dansa a pèl:
MozartNu de Iago Pericot (1986)

Ens sap greu no poder oferir el fragment de la recuperació i revisió de MozartNu ja que l'han despenjat de la xarxa.El 2008, 22 anys després de la seva estrena, va ser una bona ocasió per gaudir de la gran capacitat creativa de Iago Pericot i d’aquesta peça, que va ser suposar un punt d’inflexió en la creació d’aquells anys.

Amb uns textos que reivindiquen la sensualitat i el plaer autèntic al marge de les convencions socials restrictives, MozartNu comença amb el nu d’una parella davant el públic.

Segons l’autor, el protagonista d’aquest espectacle és la bellesa. La proposta consisteix en fer dos muntatges simultanis en un mateix espai / temps (el muntatge de 1986 i el muntatge actual) que ens mostren com la bellesa de les relacions humanes s’han modificat en aquests 22 anys per arribar a un mateix punt.

L’artista, pintor, escenògraf, dramaturg, intèrpret... és un referent indiscutible en la creació contemporània d’aquest país, amb una carrera de més de 40 anys.
D'altra banda, el juliol de 2010 Iago Pericot va estrenar al TNC l'obra "La Venus de Willendorf", una obra que mescla el teatre i la dansa en un viatge colpidor al món de la violència.